เกี่ยวกับ ไฮไชน์ ดีเวลลอปเม้นท์

ไฮไชน์ ดีเวลลอปเม้นท์ เป็น บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการดำเนินงานการจัดการ การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน มุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินงานเชิงพาณิชย์ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ การพัฒนาและการดำเนินงานการวิจัย มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาทรัพย์ในเมืองหลวงของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่าสุดได้ขยายกิจการมาที่ประเทศไทย ลักษณะการประกอบธุรกิจรวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งสำหรับการอยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์ โดยจะเน้นในการพัฒนาในย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ ใกล้รถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง และมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ในปัจจุบัน บริษัท ไฮไชน์ ดีเวลลอปเม้นท์กรุ๊ป จำกัด มีโครงการที่กำลัง ก่อสร้างในประเทศไทยจำนวนมากรวมถึงคอนโดคุณภาพทาวน์เฮ้าส์  เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ไฮไชน์ใส่ใจกับการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย นวัตกรรม และความฉลาดทางเทคโนโลยี เป็นต้น  และให้คำมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่นในอุตสาหกรรม ในประเทศไทย บริษัทไฮไชน์ได้พัฒนาโครงการหลายโครงการ รวมถึงคอนโด และบ้านจัดสรร บนพื้นที่ใจกลางสำคัญ รวมทั้งหมด 126 ไร่ พื้นที่อาคารมากกว่า 85,000 ตารางเมตร 4 โครงการได้เริ่มทำการก่อนสร้างไปบางส่วนแล้ว รวมมูลค่าทั้ง 4 โครงการที่เปิดขายในปี 2019 ที่ 22,500 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังมีแผนที่จะพัฒนาดครงการบ้านจัดสรร บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ คาดว่าโครงการจะเริ่มก่อสร้างในปี 2020

 
ข่าวสารและกิจกรรม

คำสงวนสิทธ์

บริษัททำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างลูกค้ากับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้คุณทราบแต่อย่างใด

หมายเหตุ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้ 

กฏหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว​